The book - Infobility

Go to content

The book

Destination Digital - The book
WHY SPENDING TIME WRITING A BOOK?
We are facing the greatest social revival ever. When the analog becomes digital, when best practices have to be replaced by new practices and we humans have to adapt to the new reality that prevails. How hard can it be? Very hard!
If you are a leader in the public sector, this can be your opportunity to develop the operations and handle the resource issue. If you are a leader in the industry, you can transform your company and take completely new positions instead of risking being beaten by someone from a different but cannibalizing industry.

But who is responsible for what no one is responsible for?
An important question to ask commencing digitialisation.
Or you can invite us to your managment team for a presentation and you will get the book for free.
For abstract in English: See the eleven conclusions from the book Destination Digital in the Blog, or download an English abstract at the bottom of the page
Content of the book (the book is only in Swedish, for now)
PROLOG
1. SAMMANFATTNING
2. VARFÖR
2.1 Vad är det som händer?
2.2 Övergripande förutsättningar och styrning
2.3 Ekosystem och plattformar
2.4 Digitala trender och boxar
3. VAD
3.1 Företaget som nådde nya insikter
3.2 Allt hänger samman och påverkas
3.3 Information Management – Är det viktigt?
3.4 Landet UTMANINGEN - Att utmana sina förmågor genom information
3.4.1 Struktur och kultur för innovation
3.4.2 Operativa förbättringar
3.4.3 Business Analytics
3.4.4 Produkter som pratar
3.5 Landet FÖRUTSÄTTNINGEN - Förbättring av informationen i sig
3.5.1 Information Foundation
3.5.2 Principer för Information Management
3.5.3 Modularisering
3.6 Governance
3.6.1 Strukturer och roller
3.6.2 Strategi, prioritering och finansiering
3.6.3 Säkerhet
4. HUR
4.1 Den stora och lilla bilden - samtidigt
4.2 Resan mot din digitala destination
4.2.1 Att starta resan
4.2.2 Att hålla ihop resan
4.2.3 Ledningens roll
4.2.4 Destination Management
4.3 Viktiga metodkomponenter
4.3.1 Samspelet och DigiPlay skapar insikt
4.3.2 Flygning skapar samsyn och handlingskraft
5
5. LÄRDOMAR I GRÄNSLANDET
5.1 En framtidsbild av helheten
5.2 Arenor i de viktigaste punkterna
5.3 Flöde före process
5.4 Visualisering i allt vi gör
5.5 Interagera mera
EPILOG
INTERVJUER

If you are interested in a presentation of the content and findings, in either English or Swedish, you are more than welcome to contact us. This is what we are burning for, and would be delighted for the opportunity to share it with you!
Download an English abstract of the book Destination Digital
Back to content